I v letošním roce se naše divadlo účastní mezinárodní kulturní akce Noc divadel. Cílem akce je mimo jiné prezentovat divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě.
Program letošního ročníku bude následující:
Sobota 19. listopadu od 10:00 – Popelka – Divadlo Toy Machine
Sobota 19. listopadu od 19:30 – Rejžák z Prahy – Bechyňský divadelní spolek Lužnice

Letošní ročník Noci divadel se uskuteční za finanční podpory Středočeského kraje. Činnost našeho spolku trvale finančně i materiálně podporuje Obec Nučice.
Středočeský kraj Nučice