I v letošním roce se naše divadlo účastní mezinárodní kulturní akce Noc divadel. Cílem akce je mimo jiné prezentovat divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě.
Program letošního ročníku pro Vás právě připravujeme.
Letošní ročník Noci divadel se uskuteční za finanční podpory Středočeského kraje. Činnost našeho spolku trvale finančně i materiálně podporuje Obec Nučice.
Středočeský kraj Nučice