Historie a současnost

Adresa: Tyršova 183, Nučice (Praha – západ)

Před zbudováním Lidového domu v Nučicích sloužil místním ochotníkům jako domovská scéna sál restaurace Na Staré.
Nápad zbudovat v Nučicích nový prostor se zrodil v rámci Dělnické tělocvičné jednoty, a to především z důvodu naprostého nedostatku vhodných prostor ke cvičení. Záměr se však potýkal s nedostatkem finančních prostředků na jeho uskutečnění, přesto však členové jednoty na počátku 20. let minulého století začali budovu Lidového domu svépomocí stavět. Příspěvek na stavbu Lidového domu věnoval i tehdejší prezident T. G. Masaryk. Díky velkému nasazení a obětavosti všech zúčastněných se ve velmi krátkém čase podařilo Lidový dům postavit a v roce 1922 slavnostně otevřít.
Prostory Lidového dobu byly posléze využívány také k pořádání divadelních představení a založeno bylo i nučické kino. Činnost v Lidovém domě přispívala ke kulturnímu a společenskému vyžití nejen nučických občanů, ale i návštěvníků okolních obcí.
V roce 1962 došlo k rozsáhlé rekonstrukci Lidového domu, kterou tato budova získala svou podobu až do roku 2013. V roce 2013 byl Lidový dům rekonstruován znovu a změnil se na funkční a moderní kulturní dům s víceúčelovým sálem a zázemím pro místní spolky.
V současné době je Lidový dům ve vlastnictví Obce Nučice, která jej i spravuje. Konají se zde kromě divadla také koncerty, setkávají se zde spolky, konají veřejná zasedání zastupitelstva a další kulturní a společenské akce.

Technické údaje

Lidový dům Nučice má kukátkové jeviště o rozměrech 10 x 6 metrů a rozměrnou forbínu, hlediště s kapacitou 130-150 diváků a prostorné foyer s barem.

K hereckému zázemí patří dámská a pánská šatna, obě vybavené vlastním sociálním zařízením včetně sprch, židlemi, menšími stolky, skříňkami a zrcadlem.

Plánek jeviště

Pasport hracího prostrou

Plán světel

Poloha a doprava

Underground club Kino

V rámci pátého ročníku amatérské divadelní přehlídky Nučický Kahan jsme v roce 2018 otevřeli druhou kulturní scénu Lidového domu – Underground club Kino nacházející se pod jevištěm.