I v letošním roce se naše divadlo účastní mezinárodní kulturní akce Noc divadel. Cílem akce je mimo jiné prezentovat divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě.
Letošek je plný zajímavých změn, a tak jsme si pro Vás připravili Noc divadel ve dvou částech – nučické (13. a 14. listopadu) a jinočanské (20. listopadu).
V rámci jinočanské části Noci divadel se uskuteční následující představení:
10:00 Divadlo Toy MachinePinocchio (loutková pohádka pro děti i dospělé)
19:00 Divadelní spolek ŽUMPA – James Graham: Přiznání (večerní představení pro dospělé)

Letošní ročník Noci divadel se uskuteční za finanční podpory MAS Jihozápad, KS MAS Středočeský kraj a Středočeského kraje. Akci podpořila Obec Jinočany.
MAS Jihozápad KS MAS Středočeský kraj Středočeský kraj Jinočany