Od října 2021 v Lidovém domě v Nučicích

Amatérská divadelní asociace přesouvá svou Školu základů činoherní režie z Bystřice u Benešova do Lidového domu v Nučicích.

Od října 2021 do června 2022 bude náš spolek sdílet Lidový dům s účastníky tohoto kurzu. Současně se kurzu mohou zúčastnit také členové našeho souboru.

Hlavním předmětem je dramaturgicko-režijní příprava inscenace, k tomu se pak váží doplňující předměty, např. Dějiny divadla, Základy dramaturgie, Základní režijní postupy, Jevištní řeč, Pohybová příprava herce, Světlo a zvuk, Scénografie, Kostým v inscenaci, Líčení atd. Hlavní předmět i doplňkové řemeslné dovednosti budou vyučovány jak formou přednášek, tak především praktických cvičení se zadanými domácími úkoly; s tím související schopnost reflektovat viděné bude rozvíjena průběžně, zejména prostřednictvím návštěvy krajské postupové přehlídky, ale i inscenací viděných v rámci víkendových setkání v Nučicích.

Hlavními lektory kurzu jsou Petra Richter Kohutová a Jaroslav Kodeš.

V rámci jednotlivých kurzů budou uvedena také inspirativní představení, která budou dostupná pro veřejnost.

  • sobota 15. října od 19:30 – Vyhnání z ráje už proběhlo, Divadlo Dagmar, Lidový dům Nučice
  • sobota 12. listopadu od 19:30 – Slaměný klobouk, DS Vojan Libice nad Cidlinou, Lidový dům Nučice
  • sobota 10. prosince od 14:00 – Komedie o narození Ježíška aneb Betlém, Divadelní studio D3, Vánoční festival, Lidový dům Nučice