Od října 2021 v Lidovém domě v Nučicích

Amatérská divadelní asociace přesouvá svou Školu základů činoherní režie z Bystřice u Benešova do Lidového domu v Nučicích.

Od října 2021 do června 2022 bude náš spolek sdílet Lidový dům s účastníky tohoto kurzu. Současně se kurzu mohou zúčastnit také členové našeho souboru.

Hlavním předmětem je dramaturgicko-režijní příprava inscenace, k tomu se pak váží doplňující předměty, např. Dějiny divadla, Základy dramaturgie, Základní režijní postupy, Jevištní řeč, Pohybová příprava herce, Světlo a zvuk, Scénografie, Kostým v inscenaci, Líčení atd. Hlavní předmět i doplňkové řemeslné dovednosti budou vyučovány jak formou přednášek, tak především praktických cvičení se zadanými domácími úkoly; s tím související schopnost reflektovat viděné bude rozvíjena průběžně, zejména prostřednictvím návštěvy krajské postupové přehlídky, ale i inscenací viděných v rámci víkendových setkání v Nučicích.

Hlavními lektory kurzu jsou Petra Richter Kohutová a Jaroslav Kodeš.

V rámci jednotlivých kurzů budou uvedena také inspirativní představení, která budou dostupná pro veřejnost.

  • sobota 15. dubna 2023 – Rozvod, Banda Bystřice, Lidový dům Nučice
  • sobota 17. června 2023 – Jiří Bureš: Smysl v nesmyslnosti, DS Kdo se ptal?, Lidový dům Nučice