Největší podporou pro nás je samozřejmě pár upřených očí v setmělém sále Lidového domu v Nučicích nebo kdekoliv jinde, kde zrovna hrajeme, recitujeme, čteme nebo jinak tvoříme. To je přesně to, kvůli čemu divadlem žijeme a za tuto podporu se hluboce klaníme.

Nicméně kromě divácké podpory nás můžete podpořit i finančním darem, který využijeme k dalšímu rozvoji kultury v Nučicích a okolí. Poskytnutý dar si za splnění zákonných podmínek můžete odečíst od základu daně z příjmů.

Daňová uznatelnost darů

ŽUMPA je spolkem podle občanského zákoníku a jeho hlavní činností je podle stanov veřejně prospěšná činnost v oblasti veřejné kulturní služby, kulturního rozvoje, vzdělávání a osvěty. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, umožňuje daňovým poplatníkům snížit si základ daně (tedy částku, ze které se daň vypočítává) o hodnotu bezúplatného plnění (daru), které poplatník poskytl právnické osobě se sídlem v ČR na určité veřejně prospěšné činnosti, jako je např. kultura, školství, požární ochrana…

Jaké jsou podmínky u fyzických osob?

Pokud jste dárce fyzická osoba (zaměstnanec nebo OSVČ), vztahuje se na Vás ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří celkem za zdaňovací období alespoň 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně.

V případě, že za Vás podává daňové přiznání zaměstnavatel, pak vše potřebné zařídí Vaše mzdová účetní a vy jí jen předáte doklady o výši bezúplatných plnění a případně ostatní podklady (např. potvrzení o zaplacených úrocích, o zaplaceném pojistném na životní pojištění nebo o důchodovém připojištění). Pokud si děláte přiznání k dani z příjmů sami, pak výši poskytnutých bezúplatných plnění uplatňujete v tomto přiznání a potvrzení o bezúplatných plněních dokládáte jako přílohu pro Váš finanční úřad.

Jaké jsou podmínky u právnických osob?

Pro dárce právnické osoby platí § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, podle kterého si mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2.000,- Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů. Opět se sčítají všechna bezúplatná plnění za zdaňovací období a k jejich uplatnění dochází v daňovém přiznání na základě předaných potvrzení o bezúplatných plněních.

Pokud máte o tuto podporu naší činnosti zájem, neváhejte a kontaktujte nás na emailu ds-zumpa@seznam.cz nebo na čísle 724 240 373.

S případnými zájemci bude uzavřena darovací smlouva a po skončení kalendářního roku (příp. zdaňovacího období) zašleme každému dárci potvrzení o výši a účelu bezúplatného plnění. Dárci budou se svým souhlasem uvedeni na těchto webových stránkách.

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DARŮ

2022
11. 01. 2022              10.000,- Kč                                         A.

2021
16. 05. 2021              10.000,- Kč                                         A.
12. 01. 2021                5.000,- Kč                                         B.
11. 01. 2021              10.000,- Kč                                         A.

2020
28. 08. 2020                5.000,- Kč                                         A.
10. 03. 2020                5.000,- Kč                                         A.

2019
12. 11. 2019                5.000,- Kč                                         A.