• Mezouňský zavírák 2017, 2. září 2017

ŽUMPA (aneb Žebravé umělecké panoptikum) vznikla v roce 2002 v obci Nučice, okres Praha-západ. V letech 2005 – 2006 působí ve Vysokém Újezdě. V roce 2007 se vrací zpět do Nučic.

Nápad na založení ochotnického spolku vznikl ve sborovně místní základní školy a tvoří jej převážně učitelé a bývalí žáci této školy a také ze školy v sousední Rudné. Za vznikem spolku byla hlavně snaha odreagovat se po vyučování a obnovit tradici divadla, která byla v Nučicích živá až do 60. let minulého století.