Projekt “Žebravé UMělecké PAnoptikum – vybavení pro spolkovou činnost” spočívá v pořízení divadelní techniky (divadelních stmívačů a světlometů) pro kulturní a spolkové akce našeho ochotnického divadelního souboru. Pořízení tohoto vybavení je pro naši činnost nezbytné, protože významná část stávající osvětlovací techniky není technicky vyhovující a disponujeme jí také v omezeném množství.
Každý rok pořádáme divadelní přehlídku Nučický Kahan, na kterou se sjíždějí divadelní spolky z celé republiky s technicky velmi náročnými představeními. Realizací projektu nám bude umožněno především uskutečňovat technicky náročnější představení a zvát k hostování soubory s technicky náročnými představeními bez snížení kvality představení kvůli technickým kompromisům.
Pořízená divadelní technika bude také použita k bezplatnému půjčování techniky na kulturní akce škol, spolků a obcí v regionu Jihozápad.
Kvalitní divadelní technika umocňuje prožitek z divadelní i jiné produkce a umožňuje divákům lépe si vychutnat umělecký dojem z představení či akce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Souhrnné informace

Opatření/podopatření/operace/záměr: Podpora provádění operací v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje
Registrační číslo žádosti: 20/005/19210/120/115/003808
Název projektu: Žebravé UMělecké PAnoptikum –
vybavení pro spolkovou činnost
Místo realizace projektu: Technické zázemí spolku,
252 16 Nučice,
okres Praha-západ
Celkové výdaje projektu 221.398,00 Kč
Celková výše dotace 177.118,00 Kč; 80,0 %
Příspěvek společenství (EU) 113.355,00 Kč; 64,0 %
Příspěvek z národních zdrojů 63.763,00 Kč; 36,0 %

Letáček projektu s povinnou publicitou

logo EU
logo LEADER
logo PRV MAS Jihozápad