Zázračné křeslo 5. repríza

Zázračné křeslo jede! Po Nučicích, Praze, Kladně a Sokolově se s tímto představením maďarského dramatika Frigyese Karinthyo dostáváme také do Koněprus.

Představení se uskuteční v komunitním centru v Koněprusech (budova bývalé školy) v pátek 9. listopadu 2018 od 19:00.

Budeme rádi, když za námi zavítáte v hojném počtu.