I v letošním roce se naše divadlo účastní mezinárodní kulturní akce Noc divadel. Cílem akce je mimo jiné prezentovat divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě.

18. listopadu se můžete přijít od Lidového domu podívat na naší novou pohádku O princezně, která neuměla počítat. Jedná se dokonce o premiéru na domácí scéně, protože první a druhé uvedení proběhlo v Mezouni a Rudné v září letošního roku. Jako přídavek uvedeme hravé čtení z knihy Krkonošské pohádky doplněné o loutky a hereckou akci.
Večerní představení pro dospělé obstará divadelní soubor z Berouna Herci 1. generace, který uvede komedii Mirákl v Andalusii.

Potvrzený program letošního ročníku:
Sobota 18. listopadu od 14:00 – O princezně, která neuměla počítat & Jak chtěl Trautenberk vydří kožich

Sobota 18. listopadu od 19:30 – Herci 1. generace – Mirákl v Andalusii


Letošní ročník Noci divadel se uskuteční za finanční podpory Středočeského kraje, MAS Jihozápad a společnosti Vafo. Činnost našeho spolku trvale finančně i materiálně podporuje Obec Nučice.
Středočeský kraj Nučice