Kahan

Přehlídka ochotnického divadla

První myšlenka uspořádat v Nučicích opět po desetiletích přehlídku ochotnického divadla se v našem spolku objevila v roce 2012 s blížícím se desetiletým výročím založení spolku. Konečné rozhodnutí k uspořádání přehlídky však padlo až v roce 2014, kdy jsme na uspořádání přehlídky dostali dotaci od Středočeského kraje.


Přehled ročníků:

5. ročník – 12.-13. října 2018


4. ročník – 14. října 2017


3. ročník – 15. října 2016


2. ročník – 10. října 2015


1. ročník – 18. října 2014