Komponovaný divadelní večer – čtyři představení a různé dramatické přístupy (Nučice 21. 3. 2014)

Šárka Ziková: Smrt v kavárně
Petra Kovářová a Marie Ludvíková: Vejdi a uškoď!
A. T. Averčenko: Osudný hřebínek
A. T. Averčenko: Záhadný telegram